20.03.2023.
Валута Куповни Продајни
114.3823 120.2481
106.0408 113.7328
113.3050 123.9830
6mEURIBOR: 0,000  6mBELIBOR: 0,000