српски | english


ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ РАЧУН

Накнада за вођење платног рачуна: БЕЗ НАКНАДЕ

Услуге обухваћене вођењем платног рачуна: 

  • Готовински и безготовински платни промет у динарима