српски | english


ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУН СА ОСНОВНИМ УСЛУГАМА

Накнада за вођење платног рачуна: БЕЗ НАКНАДЕ

Услуге обухваћене вођењем платног рачуна:

  • Услуге обухваћене вођењем платног рачуна:
  • Готовински и безготовински платни промет у динарима
  • Стандардни трајни налог
  • Електронско банкарство
  • DINA CARD дебитна картица
  • VISA CLASSIC дебитна картица
  • VISA GOLD дебитна картица