српски | english


ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУН ЗА ПРИЈЕМ ЗАРАДА

Накнада за вођење платног рачуна: RSD 150,00 месечно

Услуге обухваћене вођењем платног рачуна:

 • Услуге обухваћене вођењем платног рачуна:
 • Готовински и безготовински платни промет у динарима
 • Стандардни трајни налог
 • Електронско банкарство
 • Издавање чекова
 • СМС обавештења
 • DINA CARD дебитна картица
 • VISA CLASSIC дебитна картица
 • VISA GOLD дебитна картица
 • DINA кредитна картица
 • VISA кредитна картица
 • Дозвољено прекорачење по текућем рачуну