српски | english


Електронско банкарство Српске банке a.д. за физичка лица

Приступ путем линка за НОВО електронско банкарство за физичка лица


За обављање плаћања преко интернета потребно је испуњење претходних услова:

Унапређеним и у потпуности редизајнираним електронским банкарством Српске банке а.д., на једноставан, брз и поуздан начин можете да користите бројне могућности без потребе за доласком у Банку:

  • Преглед стања и промета свих рачуна у Банци (Детаљније) - преглед последњих активности, месечних извода, преглед трансакција коришћењем филтера за претрагу уносом датума, уз даље сортирање по датуму, платиоцу/примаоцу, опису трансакције, износу, промена назива и слике рачуна ради олакшаног прегледа
  • Интерни пренос (на текуће рачуне у Банци)
  • Плаћање безготовинских рачуна и иницирање плаћања на рачуне других банака (Детаљније) - (екстерни пренос у динарима), прегледи листе налога коришћењем филтера за претрагу избором врсте преноса, опсега датума, износа и назива, уз даље сортирање приказа по датуму валуте, рачуну платиоца, примаоцу, статусу реализације и износу
  • Сва плаћања у износу до 300.000,00 динара реализују се као налози инстант плаћања
  • Мењачница (Детаљније) - куповина и продаја девизних средстава по стимулативном курсу у било које време, преглед листе налога мењачнице коришћењем филтера за претрагу избором датума, износа и валуте, уз могућност сортирања приказа по датуму, рачунима платиоца и примаоца и износу
  • (Детаљније) - помоћу ове опције можете извршити једноставан и брз пренос средстава уносом броја мобилног телефона корисника регистрованог за ову услугу, без потребе попуњавања налога за пренос и броја рачуна примаоца. Ову услуга је на располагању у оквиру новог електронског и мобилног банкарства
  • Преглед стања и промета по платним картицама
  • Преглед задужења по кредитима
  • Преглед курсне листе
  • Уређење почетне стране - могућност избора приказа почетног екрана

Трошкови који се могу обрачунати приликом коришћења апликација електронског и мобилног банкарства наплаћују се у складу са Taрифама накнада Српске банке а.д. које можете погледати овде.
За коришћење услуге електронског и мобилног банкарства Банка на наплаћује месечну накнаду.

За кориснике електронског банкарства је омогућена бесплатна пријава за коришћење услуге мобилног банкарства.

Корисничко упутство и безбедносна правила за коришћење услуга дигиталног банкарства можете погледати на линку.

За све ближе информaције о регистрацији и начину коришћења услуга електронског и мобилног банкарства можете се обратити на ebanking@srpskabanka.rs