српски | english


Привреда

У складу са усвојеном Стратегијом и Пословном политиком Српске банке а.д. Београд , главне пословне активности Српске банке а.д у сектору привреде су усмерене на праћење и подршку њених традиционалних клијената привредних друштава Одбрамбене индустрије Србије  и привредних субјеката који обављају промет робе и услуга посебне намене. 

Са повратком на концепт развоја специјализоване банке, кредитном политиком Српске банке а.д. Београд дефинисани су грански приоритети, уз посебно уважавање потреба привредних друштава која су извозно оријентисана.

Посебан потенцијал и погодност, коју Банка пружа привредним субјектима, представља развијена мрежа кореспондентских односа са другим финансијским институцијама у свету, која је грађена дуги низ година, а што  олакшава реализацију документарних послова везаних за спољнотрговинске уговоре.

Својим клијентима Банка омогућава коришћење електронског банкарства, уз сигурну и брзу услугу, прилагођену савременом банкарском пословању.