српски | english


Закуп сефова

Поред осталих услуга, Експозитура Београд (Савскa 25) Вам пружа могућност закупа сефова. Простор са сефовима се налази у посебно опремљеној просторији, са максималном заштитом и условима који корисницима сефова омогућавају пуну дискрецију. Поступак закупа сефова је једноставан и захтев се решава на лицу места, уз навођење жељене величине сефа и периода закупа.

СИГУРНО, БЕЗБЕДНО И ПОВОЉНО

Чувајте Ваше вредне и драгоцене ствари у сефовима Српске банке а.д. у Београду:

  • Дискреција, сигурност и безбедност у складу са најсавременијим стандардима;
  • Различите димензије и рокови изнајмљивања сефова;
  • Обезбеђен паркинг;
  • Сеф се може отворити само уз истовремено присуство корисника сефа и запосленог Банке;
  • Сефови су намењени физичким и правним лицима.
СЕФОВИ
(физичка лица)
Цена закупа у РСД*
Период закупа (по месецима)
Димензије сефа (у мм) 6 месеци 12 месеци 24 месеца
300x400x60 5.000,00 8.000,00 15.000,00
300x400x120 6.000,00 10.000,00 19.000,00
300x400x180 7.000,00 12.000,00 23.000,00

* У цену закупа сефа урачунат је ПДВ
** Накнада за замену кључа од сефа изгубљеног или оштећеног кривицом корисника износи 250 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан
*** Накнаду за судско отварање сефа чинe стварни судски трошкови + трошкови замене кључа + цена закупнине до момента судског отварања сефа.

СЕФОВИ
(правна лица)
Цена закупа у РСД*
Период закупа (по месецима)
Димензије сефа (у мм) 6 месеци 12 месеци 24 месеца
300x400x60 7.000,00 12.000,00 23.000,00
300x400x120 9.000,00 15.000,00 29.000,00
300x400x180 10.000,00 18.000,00 35.000,00

* У цену закупа сефа урачунат је ПДВ
** Накнада за замену кључа од сефа изгубљеног или оштећеног кривицом корисника износи 250 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан
*** Накнаду за судско отварање сефа чинe стварни судски трошкови + трошкови замене кључа + цена закупнине до момента судског отварања сефа.

КОРИШЋЕЊЕ СЕФА

Корисник сефа са Банком закључује Уговор, са детаљним условима коришћења сефа. Уговор се закључује на одређени рок, који не може да буде краћи од шест месеци. Приступ сефу је могућ лично, или преко овлашћеног лица. Сефу се приступа у току дефинисаног радног времена

ШТА МОЖЕ ДА СЕ ЧУВА У СЕФУ?

Драгоцености, вредносни папири, документа, уметничке слике, накит и сл.

ШТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЧУВА У СЕФУ?

Запаљиви и експлозивни предмети и ствари, односно било шта што може да угрози сигурност других корисника, запослених и просторија Банке или оштети сефове и њихов садржај.

Све информације о понуди сефова код Српске банке а.д. можете добити на телефоне 011/3607-207 и 3607-291, или путем e-maila: ekspozitura@srpskabanka.rs