српски | english


Организациони делови

Одељење комерцијалног банкарства
Директор Одељења
ЗОРАН ОВУКА
zoran.ovuka@srpskabanka.rs
Телефон: 011/3607-314, Факс: 011/2642-268

Служба за рад са правним лицима
Руководилац Службе
МАРИЈА ЦВИЈИЋ
privreda@srpskabanka.rs
Телефон: 011/3607-288, Факс: 011/2642-268

Експозитура Београд
Шеф Експозитуре
СНЕЖАНА ДАМЊАНОВИЋ
ekspozitura@srpskabanka.rs
Телефон: 011/3607-497, Факс: 011/3607-290

Одељење средстава
Директор Одељења
ВЛАДИМИР ВУКОВИЋ
sredstva@srpskabanka.rs
Телефон: 011/3607-278, Факс: 011/3607-230

Одељење рачуноводства, финансија и извештавања
Директор Одељења
МИРЈАНА БОЈАТ

Одeљење управљања ризицима
Директор Одељења
ИВАНА МАНДИЋ

Одељење информационих технологија
Директор Одељења
МИЛАН ДЕЛИЋ

Одељење платног промета и документарних послова
Директор Одељења
ЈАСМИНА СИМИЋ

Одељење административне подршке
Директор Одељења
ВЛАДАН ЖИКИЋ

Одељење директних канала и безбедности информација
Директор Одељења
ДАРКО ЖИЖИЋ

Одељење правних, кадровских и општих послова
Директор Одељења
ИВАНА ДАМЊАНОВИЋ

Службa унутрaшњe рeвизиje
Унутрaшњи рeвизoр Бaнкe
MИЛКИЦA ВEСEЛИНOВИЋ

Служба контроле усклађености пословања
Руководилац Службе
САША ПЕХАР

Служба органа управљања
Руководилац Службе
ЈЕЛЕНА БОГАТИНЧЕВИЋ