српски | english


Органи управљања

Управни одбор Српске банке а.д.

ГОРАН МОМЧИЛОВИЋ
Председник Управног одбора, представник акционара Републике Србије

НЕНАД ИВАНЧЕВИЋ
Заменик Председника Управног одбора, представник акционара Републике Србије

МИЛАН АНТИЋ
Члан Управног одбора, представник акционара Републике Србије

САЊА ЗАГОРАЦ КНЕЖЕВИЋ
Члан Управног одбора, лице независно од Банке

Проф. др ЗОРАН БИНГУЛАЦ
Члан Управног одбора, лице независно од Банке

 

Извршни одбор Српске банке а.д.

ВЕСНА ЈОКАНОВИЋ
Председник Извршног одбора

БРАНКА ВУКОВИЋ
Члан Извршног одбора