српски | english


Правна лица

Корисник електронског банкарства Српске банке може постати свако правно лице које обавља регистровану делатност и има отворен рачун у Банци, подношењем Захтева за коришћење услуга електронског банкарства.

HAL E-bank (out source) апликација намењена за пословање како малих предузећа тако и великих пословних система. Hal E-bank омогућава клијентима принцип „Један за Све“, и то: multibenking приступ рачунима у различитим банкама, приступ свим рачунима из једне апликације, употреба једног сертификата и паметне картице за различите банке. Multibank offline апликација намењена је клијентима који већ користе Halcom апликацију за рад са рачунима неке друге банке (поседују смарт картицу), а такође и новим корисницима (клијенти који не поседују смарт картицу и апликацију). Корисник је у могућности да на бази инсталираног софтвера, електронским путем, платни промет обавља брзо, једноставно и ефикасно.

 

Предности коришћења електронског банкарства

Електронско банкарство намењено правним лицима је сигуран, брз и ефикасан систем банкарског пословања који Вам омогућава да путем интернета са било које локације, у земљи или у иностранству, без обзира на радно време и празнике, 24 часа дневно, 7 дана у недељи, без одласка у Банку обавите све услуге које Банка може да понуди.

Електронско банкарство Вам пружа могућност да организујете свој бизнис ефикасније и неупоредиво удобније управљате својим средствима електронским путем уз бројне погодности:

  • Приступ средствима без одласка у банку и могућност обављања новчаних трансакција
  • Значајну уштеду времена – време плаћања износи само неколико минута
  • Mогућност извршења инстант плаћања (хитних налога) који се реализују у року од пар секунди
  • Уштеду новца: ниже провизије за услуге обављене путем електронског плаћања у односу на провизије на шалтеру банке
  • Непотребно архивирање документације о обављеним банкарским пословима у папирном облику

Све информације о понуди Српске банке за електронско пословање можете добити на:
Телефон: 011/3607-304;
E-mail: ebanking@srpskabanka.rs

Можете контактирати и Halcom Сервисни центар на:
Телефон: 011/3032-432
E-mail: helpdesk@halcom.rs

Платни промет:
Телефони: 011/3607- 273; 3607-280;