српски | english


Кредити

Српска банка а.д. Београд у својој понуди има следеће врсте краткорочних и дугорочних динарских кредита са фиксном каматном стопом:

 • Краткорочни готовински кредит са периодом отплате од 6-12 месеци
 • Дугорочни готовински кредит са периодом отплате од 13-36 месеци
 • Краткорочни готовински кредит са 100% депозита са периодом отплате до 12 месеци
 • Краткорочни кредит за рефинансирање са периодом отплате од 6-12 месеци
 • Дугорочни кредит за рефинансирање са периодом отплате од 13-36 месеци
 • Краткорочни потрошачки кредит са периодом отплате од 6-12 месеци
 • Дугорочни потрошачки кредит са периодом отплате од 13-36 месеци
 • Дозвољено прекорачење по текућем рачуну са периодом отплате до 12 месеци
 • Пoтрeбнa дoкумeнтaциja

   • Зaхтeв зa одобравање кредита
   • Кoпиja личнe кaртe /пасоша
   • Потврда о запослењу и висини примања за последња три месеца
   • Платни лист-ОЗ образац за последња три месеца оверена од стране послодавца
   • Промет по текућем рачуну за последња три месеца, оверен од стране банке
   • Доказ о уплати за повлачење извештаја Кредитног бироа
   Остала документација - кредит за рефинансирање
   • Потврде/уверења о висини дуговања која су предмет рефинансирања, не старије од 7 дана, са јасним инструкцијама за плаћање

   Потребне обрасце преузмите овде:

  • Зaхтeв зa одобравање кредита
  • Потврда о запослењу и висини примања за последња три месеца