српски | english


Заштита личних података

У складу са Законом о заштити података о личности, Српска банка а.д. Београд приликом прикупљања и обраде података о личности успоставља процесе који обезбеђују заштиту основних права и слобода физичких лица, које се односе на заштиту података о личности. У складу са наведеним, Банка пружа све потребне информације о обради података о личности лицима чији се подаци прикупљају.

Лица на која се подаци о личности односе се могу обратити Банци - Лицу за заштиту података о личности, у вези са свим питањима која се односе на обраду података о личности, као и у вези са остваривањем својих права која се односе на заштиту података о личности, на следеће адресе:

- Српска банка а.д., Савска 25, 11000 Београд, Лице за заштиту података о личности, или

- Email: zastita.licnih.podataka@srpskabanka.rs

- Број телефона лица за заштиту података о личности: 011/3607-317


ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПОЛИТИКА КОРИШЋЕЊА „КОЛАЧИЋА"

ФОРМУЛАР ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЛИЦА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИКУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИКУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА КРЕДИТНЕ ПРОИЗВОДЕ

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИКУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА ОТВАРАЊЕ РАЧУНА

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИКУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕФА

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИКУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА ПРАВНИХ ЛИЦА/ПРЕДУЗЕТНИКА

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИКУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПОДНОСИОЦА ПРИГОВОРА И РЕКЛАМАЦ

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИКУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КАНДИДАТА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У БАНЦИ