српски | english


Послови са хартијама од вредности

Као члан Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности а.д. Српска банка а.д. Београд нуди могућност отварања новчаних рачуна за трговину ХоВ и услуге салдирања трансакција трговања са ХоВ у ЦР ХоВ.