српски | english


VISA Business

Дебитне картице намењене динамичним, пословним људима који пословне трошкове регулишу коришћењем картице на рачун компаније. Картица се одобрава овлашћеним лицима запосленим у привредним субјектима са унапред дефинисаним дневним и месечним лимитима. Погодности VISA Business платне картице Српске банке:

  • коришћење у земљи и иностранству,
  • сигурнији начин плаћања трошкова у односу на плаћање готовином,
  • лакши увид у потрошњу и контрола лимита потрошње, лакши обрачун потрошње,
  • раздвајање личне и пословне потрошње.

VISA Business платна картица Српске банке је картица са уграђеним чипом. Чип технолoгија представља савремен начин чувања података на картици, чиме је онемогућено њихово копирање. Чип, односно силиконски микропроцесор је интегрисан у картицу и пружа највиши ниво заштите од злоупотребе.
Обрасце за добијање VISA платних картица можете добити на шалтеру Експозитуре Београд.