српски | english


Термински план за пријем и извршење платних трансакција Српске банке а.д. Београд – примена од 17.01.2024. године


Архива: Термински план


Обавештење за клијенте: Обавештење за кориснике о изменама и допунама Оквирног уговора о платним услугама
Датум објаве: 15.11.2023. године


Обавештење за клијенте: Измене и допуне Оквирног уговора о платним услугама
Датум објаве: 03.08.2020. године


Обавештење за клијенте: Измена Општих услова пословања, Терминског плана за пријем и извршење платних трансакција Српске банке а.д. Београд и Тарифе накнада
Датум објаве: 28.09.2018. године


Обавештење за клијенте: Измена Општих услова пословања за платне трансакције и Терминског плана за пријем и извршење платних трансакција Српске банке а.д. Београд са применом од 10.08.2017. године
Датум објаве: 31.05.2017. године

Обавештење за клијенте: Примена Закона о платним услугама
Датум објаве: 21.08.2015. године