српски | englishБеоград, 01.08.2017. године


Обавештење о коришћењу услуге електронског банкарства за физичка лица

У складу са препоруком Народне банке Србије, обавештавамо клијенте који користе услугу електронског банкарства за физичка лица (Е-Banking) да наведени сервис могу користити искључиво за сопстевене потребе, што подразумева плаћање сопствених рачуна, рачуна чланова породице и домаћинства у коме живе, односно да се не може користити за плаћање рачуна ради наплате провизије за ту услугу.

Плаћање рачуна других физичких лица у комерцијалне сврхе преко овог сервиса представља неовлашћено пружање платних услуга, због чега можете трпити последице мера од стране Народне банке Србије у складу са Законом о платним услугама.


Српска банка а.д.