српски | english


Обавештење за уплате на шалтерима Поште

Уплату у Пошти без провизије можете остварити уколико уплату у Пошти извршите на следећи начин:

У пољу рачун примаоца: 295-7-91
У пољу позив на број упишите број кредитне партије (пример: 295000000123456789).

Напомињемо да ће Вам се приликом уплате у Пошти, уколико у поље рачун примаоца упишете број рачуна који не почиње бројем 295, наплатити одговарајућа накнада за уплату према тарифи Поште.

За све додатне инфромације о коришћењу могућности уплате у Пошти без провизије молимо да се обратите банци на banka@srpskabanka.rs.