српски | english
Поштовани клијенти,


Обавештавамо Вас да се од 01.03.2017. године, укида могућност подизања готовине на бази чека Српске банке а.д. без накнаде у Постнет поштама ЈП Пошта Србије.

Напомињемо да Корисници текућих рачуна у поштама и даље могу да врше подизање готовине, плаћање обавеза и поштанских услуга, али је износ на чеку лимитиран одлуком Удружења банака и других финансијских организација и за подизање готовине чеком наплаћује се провизија у складу са ценовником ЈП Пошта Србије.