српски | english


Продаја непокретности и покретних ствари

Прва електронска јавна продаја – катастарске парцеле - пољопривредно земљиште уписанo у ЛН 830 КО Доброводица - Општина Баточина, заказана за 02.08.2024. године - Детаљније