српски | english


ПЛАТНИ РАЧУН СА ОСНОВНИМ УСЛУГАМА

RSD 100,00 месечно, за кориснике пензионере
RSD 150,00 месечно, за остале кориснике

Услуге обухваћене вођењем платног рачуна:

Основне услуге:

  • Отварање, вођење и гашење платног рачуна
  • Готовински и безготовински платни промет у динарима
  • Стандардни трајни налог
  • Електронско банкарство
  • СМС обавештења
  • DINA CARD дебитна картица

Додатне услуге на захтев корисника:

  • DINA кредитна картица (могућност одобрења уколико корисник испуњава услове одобрења овог кредитног производа)
  • Дозвољено прекорачење по текућем рачуну (могућност одобрења уколико корисник испуњава услове одобрења овог кредитног производа)
  • Издавање чекова (могућност одобрења уколико корисник испуњава услове одобрења овог производа)
  • Отварање и вођење девизног платног рачуна

Остале услуге на захтев корисника: